«Høyttenkeren. Klima. Jonas Gahr Støre.» Morgenbladet.
2014, teikning, karbon på papir over avis, 35 * 29 cm

«The Loud Thinker. Climate. Jonas Gahr Støre.» Morgenbladet
2014, frottage drawing, carbon on paper over newspaper, 35 * 29 cm